Yazar arşivleri: taylandemirkaya

İyi Bir Girişim Fikrini Değerlendirmenin 4 Yolu

blogyazi

Her başarılı girişim mutlaka bir fikirle başlıyor. Fikir sadece “böyle bir şey olsa ne güzel olurdu” diyerek bir girişime dönmüyor. Fikri, bir girişime çevirebilmek için potansiyel kullanıcılarınızın yaşadığı önemli bir acıyı bulmanız gerekiyor.
PeKİ iyi bir fikri oluşturmak için öncellikle hangi faktörleri dikkate almak gerekiyor bu faktörlerin anlamları nelerdir? Fikrinizi hem kendi içinizde hem çevrenizdeki arkadaşlarınızla hem de uzmanlarla değerlendirebilmeniz için 4 önemli faktörden kısaca bahsetmek istiyorum:

1) Yenilikçi Yaklaşım :
Yenilikçi yaklaşım ya da yenilikçi ürün/hizmet aslında oldukça soyut kavramlar. Ancak burada bahsedilen kesinlikle başka bir yerde olmayan bir ürün ya da bir icat değil. Daha çok bir soruna farklı bir çözümle yaklaşmak olabilir. Bu çözüm;

- Yeni olabilir

- Var olan bir çözüme yeni bir ek olabilir

- Var olan bir çözüm için yeni bir iş modeli olabilir.

- Var olan bir durumu daha iyi yapan bir süreç olabilir

Eğer bir girişime dönecek bir fikirden bahsediyorsak bu yeniliğin insanlar tarafından kullanılabilecek bir şey olması gerekiyor. Yani onlar bu çözümü kullanırken utanmamalı, sıkılmamalı, saklamamalı ve kullanmak için ekstra bir kaynak harcamaması gerekiyor. Ekstra bir kaynak kullanıyorsa bile çözümün bu kaynağın çok üzerinde fayda sağlaması gerekiyor.

2) Fikrin Hayata geçirilebilirliği :
Burada beklenen projenin hayata geçmesi için dış bağımlılıklarının mümkün olduğunca düşük olmasıdır. Burada ki dış bağlımlılık diğer ülkelere bağımlılık değildir.Örnek olarak otobüs duraklarına görme engelliler için bir aparat düşünüyorsanız bunun için mutlaka belediye ile bağlantılı olmanız gerekmektedir. Buradaki bağımlılık bir kamu kuruluşunadır. Eğer belediye ya da belediyeler bunu kabul etmese projenin hayata geçmesi çok zor olacaktır.  Başka bir örnekte insanların soğuktan etkilenmesini engelleyecek ve vücuda sıkılacak bir krem ya da sprey olabilir. Öncellikle sağlık bakanlığından ya da benzeri kuruluşlardan izin almak gerekebilir. Bununla birlikte böyle bir ürünün test edilmesi ve akredite edilmesi uzun sürebilir. Ayrıca test etmek için ayrı ekipman ve uzman gerekmektedir. Burada yine kurumlara bağımlılık ve teknolojik bağımlılık söz konusudur. Bu projenin gerçekleştirilme riskini arttırmaktadır.

3) Yaratılacak katma değer :
Dikkat edilmesi gereken projenin ekonomiye olan sayılabilir katkısıdır. Proje gerçekleşirse, istihdam artışı, faydalanacak kişilerin sayısı, ekonomiye katacağı değer, vergi gelirlerinin artması, karlılığın artması beklenmektedir. Örnek olarak bir binayı ya da mobilyayı daha iyi tasarlamış olabilirsiniz. Tasarım çok görecelidir. Bu yüzden insanların gözlerine hitap edebilir ancak istihdam, karlılık arttırmıyorsa, ayrı bir kullanım kolaylığı sunmuyorsa sadece göze hitap ediyorsa katma değeri düşük olabilir.

4) Sosyal ve çevreye katkısı :
Burada düşünmeniz gereken projenin insanlara, topluluklara, dezavantajlı gruplara veya doğaya olan katkısıdır. Projeniz birilerinin hayatını daha iyi yapıyor mu? Bunu nasıl başaracak? Çevre daha temiz mi olacak? Engelliler daha kolay mı yaşayacak? Kullananlar daha mutlu mu olacak? Hava kirliliği azalacak mı? Bunun gibi sorulara cevap vermeniz önemlidir.

Müşterinizi Anlamak İçin Ölçmeniz Gereken 5 Anahtar Gösterge

AAEAAQAAAAAAAAO6AAAAJGY1MjZiZjRlLWFiYjAtNGNmMy04YzJkLTBkMTljZDhiNmY1Mg

İster girişimci, ister KOBİ, ister büyük sanayi kuruluşları olsun hepsinin temel hedefi, geliştirilen ürün ve hizmetlerinin en uygun maliyetle müşterilere ulaştırarak karlılıklarını arttırmaktır. Bunu yaparken hem yeni müşteriler elde etmek hem de var olan müşterilerini daha sadık hale getirerek müşterinin yaşam boyu değerini arttırmayı hedeflerler.

Bu hedefler doğrultusunda özellikle pazarlama için bir çok yatırım yapılabilir. Tabi her kurum kendi boyutuna göre bir bütçeleme yapar. Bu planların bazıları çok başarılı olur, bazıları ise hiç bir katma değer sağlamazlar. Buradaki problem başarılı ya da başarısız olduğuna nasıl karar verildiğidir.

Bir çok kurum ya da kişi bunu sadece yüzlerdeki ifadeye bakarak ve yöneticiler ile konuşup onların tepkilerini ölçerek anlamaya çalışır. Diğerleri müşterilerden gelen geri bildirimlere bakar. Bazen iyi gelen geri bildirimler başarı anlamına gelebilir. Ancak bir kaç iyi geri bildirim aslında çok büyük bir başarısızlığı kapatıyor olabilir. Aynı şekilde başarısız olarak gördüğümüz bir planlama aslında beklenenin çok üstünde bir performansta göstermiş olabilir.

Bunu doğru yapabilmek için kurumların önceliklerini belirleyerek kendilerine anahtar performans göstergeler belirlemeleri gerekir.(KPI – Key Performance Indicators). Bu göstergeler planlama ve uygulama sürecinde neye odaklanmanız gerektiğini ortaya daha net bir şekilde koyar. Bu şekilde kaynaklarınızı çok daha verimli kullanabilirsiniz. Bilinen ya da ortaya çıkarılabilecek bir çok KPI vardır. Ancak burada sadece müşterinizi anlamak için gerekli olan 5 göstergeden bahsedeceğim. Bu göstergelerin mutlaka zamana yayılarak dinamik bir şekilde analiz edilmesinin daha iyi olduğunuda belirteyim.

1)  Net Tavsiye Skoru:
Bir müşterinizin sizi veya sizin ürününüzü başkasına önerme ihtimali nedir?  Bu skoru bir anket yolu ile veya bugüne kadar yapılan toplam önerileri çıkararak yapabilirsiniz. Müşterileriniz içinde kaçı sizi önermiş ya da önerme ihtimali var?

2) Müşteri Karlılık Skoru: 
Müşterilerinizin dikkatini çekmek ve mutlu etmek için yaptığınız maliyetler çıktıktan sonra size getirdikleri toplam kar ne kadardır?  Bu skor için müşteri elde tutma maliyeti hesaplanarak ulaşılabilir. Dikkat edilmesi gereken burada bahsedilen gelir tablosundaki kar kalemlerinden bir tanesinden bahsedilmediğidir.

3) Müşteri Tutma Oranı:  Kaç müşteri sizin ürününüzü satın aldıktan sonra tekrar geri gelmektedir? Sizin markanıza, organizasyonunuza ne kadar bağlılık göstermektedir? Bu oranı hesaplarken özellikle müşterilerinizin sizden satın alma sıklığına bakabilirsiniz.

4) Dönüşüm Oranı:
Size gelen teklif isteklerini, satış çağrılarını ve web sayfasını ziyaretlerinin ne kadarını satın alan müşterilere dönüştürebiliyorsunuz? Bu oranı hesaplarken toplam ulaşabileceğiniz pazar büyüklüğünü bilerek, görüşmelerinizi ve bu görüşmelerin ne kadarının satışa döndüğüne bakabilirsiniz.

5) Göreceli Pazar Payı:
Aynı pazarda olan diğer rakiplerinize göre pazar payınız ne kadardır? Bu payı hesaplarken sadece satışları değil, satılan adetleride düşünmek daha net bir gösterge olabilir. Ayrıca web sitesi sıralaması, sosyal medyada geçen bahislerin(mention) de katılması iyi olabilir.

Web Tasarımı Artık Öldü Mü?

Web tasarımı ölüyor mu-
Özellikle 2000’li yılların başında başlayan ve o zamandan beri bir çok tasarımcı için önemli bir gelir kapısı olan web sayfası tasarımının artık sonuna doğru geliyoruz. Bundan 10 yıl önce oldukça zaman alan profesyonel yetenekler ve altyapı gerektiren web sayfaları artık neredeyse yapay zeka yazılımları tarafından yapılacak. 2000’li yılların başında özellikle Türk Ticaret Kanununda şirketlere web sitesi zorunluluğu getirilmesi, şirketlerin özellikle yurt dışındaki veya içindeki yeni pazarlara ulaşma isteği ve “bizim web sitemiz” var demenin verdiği marka gücü ile web sayfası tasarımı kendi başına büyük bir sektör haline gelmişti. Ancak artık bunun sonuna geliyoruz. Bunun anlamı web sayfası tasarımı yapanların  artık başka dijital ürünlere ve ekosistemlere doğru hareket etmesi gerektiğidir. Bu -son- un geleceğine dair Sergio Nouvel’in UX Magazine’de yayınlanan makalesinde çok ilginç çıkarımlar var:
1) Web sayfası şablonları iş görüyor: Eskiden hor görülen ve hatta tasarımcılar tarafından dalga geçilen şablonlar artık çok akıllı birer yazılım ve ara yüz haline geldiler. Internet üzerinde gördüğümüz sayfaların en az %70’ini şablonlar oluşturuyor. Zaten özellikle Türkiye’de yapılan sitelerin %100’e yakını şablonlar ile yapılıyor. Her ihtiyaca, her alt yapıya her yazılıma uygun şablon bulabiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Ücretsiz video kursları neredeyse her dilde youtube üzerinden izlenebiliyor. Web sayfası açmak ve tasarım üzerinde değişiklik yapmak artık birkaç saat içinde tamamlanabiliyor. Web tasarımcıları zaten bu şablonlardan faydalanıyorlar.
2) Web teknolojileri artık belli bir olgunluğa ulaştı: Bundan 10-15 yıl önce neredeyse her sene yeni bir web teknolojisi ile tanışırdık. Standartlar sürekli olarak değişirdi. Bir yıl html diye duyduğumuz bir teknoloji bir sonraki sene flash oluyordu. Daha sonra php ve diğer yazılım dilleri geldi. Ödeme sistemleri sürekli değişikliğe uğradı.Web tasarımcınız o zamanlar “bu teknoloji kullanırsak şu olur, olmazsa bu olur” diyerek kullandığı belki de çok anlaşılmayan terimler artık ortadan kalkıyor. Ancak son yıllarda bu teknolojilerdeki değişim artık belli bir olgunluğa gelmiş gözüküyor. Her web sitesinin her cihazda çalışabilir durumda olması, sade ve ihtiyaca hızlı cevap vermesi şartları tasarımdan daha çok aranan kriterler oldu.
3) Otomasyon ve yapay zeka artık tasarım yapmaya başladı: Yapay zeka hiç şüphesiz daha önce yazdığım yazılarda belirttiğim gibi bundan sonraki 10 yılın önemli teknolojilerinden olacak. Yapay zeka, sürücüsüz arabalar, yemek tavsiyesi yapan uygulamalar, rengine ve daha önceki seçimlerine göre kıyafet öneren yazılımlara kadar bir çok alanda insanlara destek olacak gözüküyor. Son olarak koyduğunuz içeriğe, fotoğraflara ve istediğiniz web sitesi tarzına uygun olarak kendi kendine tasarımını yenileyen, ve yerleştirmeleri yapan teknolojiler ortaya çıkmaya başladı.
4) Facebook sayfaları yeni küçük işletme sayfaları oluyor: “Yapma Taylan Facebook sayfasından ticari işletme olur mu? Hiç profesyonel değil!” diyenleriniz olabilir. Ancak küçük işletmelerden bahsediyoruz. Profesyonellik ne demek? Ya da bu işletmeler için ne kadar profesyonelliğe gerek var? Ürünlerini rahat gösterecekleri, potansiyel müşteri ile etkileşim kuracakları, ayrıca bütün bunları ölçebilecekleri ücretsiz bir platform var. Üstelik bu platformda 1,3 milyar insan var. Sadece Türkiye’de 35 milyon kullanıcısı var. İstediğin zaman istediğin kadar bütçe ayırarak istediğin bir segmentte binlerce insana ulaşabiliyorsun. Neden ayrıca bir web sitesi daha yapılsın ki? Lütfen bunun üzerine bir düşünün.
5) Mobil, Web’i öldürmeye başladı: Çok sık kullanılan web sayfalarını düşünün. Artık hangisini mobil cihazınızdan direkt web sitesi tıklayarak açıyorsunuz? Dikkat ederseniz mobilden bir web sitesine girme oranı gittikçe düşmeye bununla birlikte sevdiğiniz web siteleri, uygulamalar ile daha hızlı erişim sunar hale geldi. Artık web sitesinden çok paylaşım, beğeni ve uygulama kullanımı daha çok önem kazanmaya başladı.
Bu yazıda kesinlikle tasarımcıların kapatıp gitmesinden bahsetmiyorum. Tam tersine tasarımcıların artık kullanıcı deneyimi, dijital ürünler, içerik tasarımı, veri görselleştirmesi gibi konularda çok daha fazla çalışmasının onlara eskisinden çok daha fazla gelir getireceği ve daha sürdürülebilir olduğu düşüncesindeyim.

İnsanların Her Zaman Para Ödemeye Razı Olacakları 5 Şey

Image Credit: Viktor HANACEK

Image Credit: Viktor HANACEK

Ürün ve hizmetlerdeki değişim onların pazarlama şekilleri ile birlikte çok hızlı gerçekleşiyor. Bunu muhtemelen çoğumuz farketmişizdir. Özellikle çevrimiçi bir proje ile iş yapıyorsanız, sizin yaptığınız projenin her an bir yerde ücretsiz olarak sunulması ya da verdiğiniz ürün veya hizmetin teklif içeriğinden artık sıkınılmış olması an meselesi olabilir. Çözüm, rakipleri çok iyi analiz etmek gibi gözükebilir. Ancak bunu abartılı şekilde yapan her girişim kendi uygulama yapmakta ve ilerlemekte geciktiği için hep zarar görmektedir. Başka bir çözüm sürekli olarak fiyat düşürme şeklinde olabilir. Eğitimlerimde her zaman fiyata odaklanmanın sürdürülebilir bir karlılık sağlamadığı üzerine konuşurum. Çok sevdiğim bir söz “Fiyat için gelenler fiyat için giderler” şeklindedir. Müşterileriniz ile iyi ilişki kurar ve ürün algısını doğru yönetirseniz her zaman her fiyattan bir ürün talep görebilir.
Bu kadar değişen bir dünyada göreceli olarak müşterilerin her zaman para ödeyemeye değer bulduğu olguları iyi bilmek yapacağınız ürün veya hizmet tasarımlarında ve pazarlamalarında oldukça faydalı olabilir. Modern zamanlarda insan oğlunun temel ihtiyaçları ve istekleri aslında değişmiyor sadece bunu ifade etmesinde bir takım değişiklikler olabiliyor. Bu yüzden bu yazıda yine sosyal psikolojinin bildiklerinden faydalanmak istiyorum. İnsanlar hangi olgular ortada olduğunda para ödemeye razı olurlar?
1) Kolaylık+Hız
Herkes her zaman istediği şeyin en hızlı şekilde gerçekleşmesini ister. Eğer teslim zamanlarınız veya ürün ve hizmet üzerindeki değişimleriniz uzuyorsa o zaman sizden uzaklaşmaları an meselesi olabilir. İnsanların ürününüzden istediği çıktığı en kolay ve en hızlı nasıl sağlayabilirsiniz. Bunun üzerine düşünmeniz gerekiyor.
2) “Sizin için biz çözdük”
Herkesin yeteri kadar düşünsel ve fiziksel yükü var. Zaman bulmakta ve yönetmekte zaten çok zorlanıyoruz. Bu yüzden ne kadar çok şeyi ihtiyaçlar doğrultusunda siz hallederseniz o kadar tercih edilirsiniz. Özellikle insanları teknik problemlerle uğraştırmak ve bilmediği kavramlarla boğmak yerine bunu onlar yerine halletmeniz çok yardımcı olacaktır. Özellikle garanti koşulları konusunda sıkıntı yaşayan her müşteri sizin için olumsuz referans olarak satışlarınızı azaltabilir ya da insanlar size daha çok ödemeye razı olmayabilir.
 
3) Harika deneyim+İyi Statü
Müşteri deneyimi bence kafalarda ürünle ilgili oluşan algısal değer için en önemli faktördür. Müşteri gibi görün, dokunun, duyun, hissedin. Ne kadar çok duyuya işaret edersiniz o kadar deneyimi arttırmış olursunuz. Artan deneyim memnun kişilere memnun kişiler daha çok müşteriye yol açacaktır.
Bununla birlikte insanlar sizden aldıkları ürün ile iyi deneyim yaşayarak bir şeye ait olma hissini de tatmak isterler. Olumlu bir şeyin parçası olan müşteri üründen daha çok almakla kalmayacak onun avukatlığını da yapacaktır.
Unutulmaması gereken başka bir nokta bu deneyimler her zaman ödemeli olmayabilir. Mutlaka ücretsiz etkinlikler ve ürünler ile toplam müşteri deneyimine çok yardımcı olabilirsiniz.
4) Yenilikçi ve Akım Başlatıcı
Eğer bir adım önde olmak istiyorsanız korkularınızı bir tarafa bırakarak mutlaka yeni bir şeyler denemelisiniz. İnsanlar bir şey çok ünlü olmadan önce parçası olmayı çok severler. Çünkü iyi bir eğilim söz konusu olduğunda arkadaşlarına bundan büyük zevkle bahsederler. Bu da sizin daha çok insana daha olumlu şekilde ulaşmanızı sağlar.
5) Erişim
Bir girişim ya da bir şirket olarak insanların size hızlı bir şekilde ulaşmasına izin verin. Şikayetlerini sizin kontrolünüz olmayan mecralarda yapacaklarına size yapmaları sizin hem gelişmenizi sağlayacak hem de marka değerinizi koruyacaktır. Hangi kanal ile olursa olsun(web sitesi, sosyal medya, telefon, yüz yüze) size en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayın. Ayrıca sadık müşterilerinizi iyi belirleyin ve onların daha çok şeye erişmesine izin verin. İnanın bunun için daha çok ödemeye razı olacaklardır.

Girişiminiz İçin Doğru Gelir Modelini Nasıl Seçebilirsiniz?

UM62EOZSRC
Bir girişim için herşeyin bir fikir ile başladığına katılıyorum. Fikir, yaşanan bir sorun ile veya ilham alarak ortaya çıkabiliyor. Fikirden sonraki aşama fikir ile çözümün birbiri ile uyumlu olması durumu oluyor. Yani çözdüğünüz sorun her neyse gerçekten insanların kullanacağı bir alternatif sunuyor mu? Eğer fikir çözüm uyumunu sağlarsanız bundan bir sonraki aşama ürün-pazar uyumu oluyor. Ortaya çıkaracağınız ürün çözüm sağlıyor ama yeteri kadar pazarı var mı? İnsanlar bunun için para ödemeye ve alışkanlıklarını değiştirmeye hazır mı? Bir girişimin bu anlamda son aşaması ise onu sürdürülebilir kılmak için ölçekleniyor olmasıdır. Projenize yaptığınız her 1 TL’lik yatırım ondan çok daha fazla kazancı size sağlıyor mu? Türkiye’deki girişimlerin önemli bir kısmı ölçekleme noktasında büyük problem yaşayabiliyor. Bir girişimci adayı yıllar önce bana benzin istasyonlarına takılacak ve markete girmeden arabanın yanında ödeme sağlayacak bir sistemden bahsetmişti. Burada sorun iyi belirlenmiş, çözüm uyumu olan ve düşük maliyetle benzin istasyonlarında dikkatini çekebilecek bir ürün oluşabilirdi. Ancak bu fikir maalesef ölçeklenebilir değildi. Türkiye’deki benzin istasyonların hepsine bile bu ürün satılsa gelirin devamı sağlanamayacağı için projenin sürdürülebilir olması oldukça riskli gözüküyordu.
İşte bu noktada bundan 10 yıl önce bize yabancı olan “gelir modeli” kavramından bahsetmek doğru olur. Uzun yıllardır hepimizin bildiği tek gelir modeli ürün ve hizmetlerin satılıyor olmasıdır. Ancak Son zamanlardaki önemli teknolojik yenilikler ve değişen tüketim alışkanlıkları gelir kazanmanın sadece bir yolunun değil başka yollarınında olabileceğini göstermiştir.
Gelir modeli kısaca; Bir işletmenin ürün ve hizmetlerinden nasıl gelir akışı sağlayacağıdır.Başarı ile uygulanan bir kaç gelir modelini örnek olarak vermek istiyorum. Girişiminizin ölçeklenip daha devamlı hale gelmesine katkı sağlayacağını umuyorum.
1) Ürün/Hizmet satışı: Yukarıda da bahsettiğim gibi en temel gelir modelidir. Eğer fiziksel bir ürün satıyorsanız,
- Farklı bir ürün üretiyor musunuz?
- Farklı ve yenilikçi bir tedarik sağlayabiliyor musunuz?
- Diğerlerinden daha uygun bir fiyata sahip misiniz?
Eğer dijital bir ürün satıyorsanız;
- İnsanların ödeme değer buldukları bir içerik sağlayabiliyor musunuz?
2) Grup ya da komünite erişimi: Kaliteli ve ulaşılması zor bir içeriğiniz varsa belli insanlardan bu içerik ve hizmet için para isteyebilirsiniz. Kurması kolay olmayan ancak düşük pazar potansiyeline rağmen yüksek getiri sağlayabilecek bir gelir modelidir.
3) Üyelik: Bir ürün veya hizmetin kullanımı için belli bir sürede yapılan taahüt anlaşması ve bunun sonucunda ödeme yapılmasıdır. Uydu kanalları ve GSM şebekeleri bunun en iyi örneklerini oluştururlar. Şüphesiz en karlı gelir modeli olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü bir kere sistemde üyelik alındığında düzgün bir gelir akışı sağlamaktadır. İki şekilde kullanılabilir:
a) Düz üyelik: Bir hizmet veya ürün için her dönem belli bir tutarın tahsil edilmesi durumudur.
b) Kullanıma bağlı üyelik: Kullanım durumuna göre ödenen tutarın arttığı üyelik türüdür.
4) Reklam alma: Türk girişimcileri tarafından en beğenilen ama karlılık açısından da en düşük olan gelir modellerinden bir tanesidir. Reklam tabanlı gelir modeli için günde en az 50 000 ziyareti olan bir platformunuz olması gerekmektedir. Eğer temil gelir kaleminiz reklam almaksa sürdürülebilir bir girişimin tek yolu bu istatistikler olmaktadır.
5) Hizmet için komisyon: Verilen bir hizmet için komisyon bedeli tahsil etmektir. Bu gelir modeli genellikle başarılı bir şekilde kurgulanmış dijital pazar alanları için geçerlidir. Yemeksepeti, gittigidiyor gibi girişimler ihtiyaç sahipleri ve satıcıları bir araya getirerek komisyon alırlar.
6) Pazar yeri uygulamaları: Yine alıcı ve satıcıların bir araya geldikleri ve kendilerini değerlendirdikleri güvene dayalı gelir modelidir. Pazar yerine dahil olmak isteyenlerden ücret talep edilmesi şeklinde gerçekleşir.
7) Gelir ortaklığı: Ticari içeriği olmayan bir web sitesinin ticari olan sitelere yönlendirme yaparak satış ve yönlendirme üzerinden tahsilat yaptığı gelir modelidir. İyi ve sürekli içerik oluşturan yüksek ziyaret alan platformların en çok kullandığı gelir modelidir.
8) Freemium: Önce bedava olarak verilen bir hizmetin belli bir kullanım ya da içerik artışından sonra ücretlendirilmesidir. Özellikle dijital dünyada en çok kullanılan gelir modellerinden bir tanesidir. Hepimizin aşikar olduğu dropbox belli bir alana kadar ücretsiz belli bir alandan sonra ise ücretli hale gelmektedir. Bedava kısmında iyi alışkanlık yaratan uygulamaların en çok tercih ettiği ve başarılı olduğu gelir modelidir.

İşiniz İçin Üretken Bir Ortamı Nasıl Oluşturursunuz?

images
Bundan sadece 10 yıl öncesine göre bile elimizde çok fazla teknoloji olmasına, bu kadar hızlı teknolojik gelişime ve bu kadar kolay ona ulaşmamıza rağmen daha çok kendimize zaman ayıracağımıza daha az ayırmaya başladık. Bunun hem teknik, hem sosyolojik hem de psikolojik bir çok açıklaması olabilir. İşlerinizi muhtemelen çoğu zaman yetiştirmekte zorlanıyorsunuz.
Ben de bu yazıyı yazarken yetiştirmem gereken 2 raporu nasıl en etkili şekilde bitireceğimi düşünüyorum. Bu kadar iş yükü altında doğal olarak verimli çalışmak, verimli bir çalışma ortamında olmak ve yaptığınız şeylerden keyif alarak çalışmak en önemli isteklerimizden bir tanesi olmaya başladı. Öncellikle “Verimli Bir Ortam” ın tanımını yapmak istiyorum: İşlerinizi halletmek ve hayatın keyfini çıkarmak için kendi isteğinizle yarattığınız düzene verimli ortam diyebiliriz. Sizin çevreniz sadece bir ofis ve bir masa olmak zorunda değil. Bu çevre bir mutfak, bir oda ya da dijital bir ortamda olabilir. Burada karışıklık olmaması için önemli bir noktayı açıklamam gerekiyor; Üretken ya da verimli bir çevre demek, temiz, üstü toplanmış ve herşeyin düzenli olduğu bir yer anlamına gelmiyor. İşlerinizi halletmek, ihtiyacınız olan şeyi ihtiyacınız olan zamanda kullanmak anlamına geliyor.
Bunu daha iyi anlamak için bir kaç örnek verebiliriz. Vergi kayıtlarınızı bitirmek için eğer vergi içerin fişlerinizi ve faturalarınızı bulamıyorsanız bu işi halletmeniz çok zor olur. Raporunuzda yazacağınız verilerin yerini bilmiyorsanız ya da buna hızlı ulaşamıyorsanız raporunuzu bitirmenizde oldukça zor olacaktır. Gördüğünüz gibi aslında işin özünde temiz ve düzenli bir ofiste olmak yatmıyor. Üniversite yıllarım boyunca üretkenlik ya da verimlilik hep bir mühendislik alanının işi gibi anlatıldı. Ancak geldiğim noktada aslında üretkenliğin bir bilimden çok bir sanat olduğunu anlamaya başladım. Çünkü üretkenliğin temelinde yatan sizin kendi alanınızı nasıl tasarladığınız ve kendinizi nasıl mutlu hissettiğiniz ile alakalıdır. Hayatınızın bir bölümünün organize olup olmadığını anlamak için basitçe şu 4 soruyu kendinize sorabilirsiniz:
1) İşe yarıyor mu? Çalışıyor mu?
2) Çalıştığı şekilden memnun musunuz?
3) Sevdiğiniz veya sizin için önemli olan insanlar için işe yarıyor mu?
4) Hızlı bir şekilde iyileştirme yapabiliyor musunuz?
Bu 4 soruya bir vaka ile örnek verebiliriz. Kendinizce oluşturduğunuz bir dosya sistemi olduğunu düşünelim. Bu dosya sistemini bilgisayarınızda da oluşturmuş olabilirsiniz.
- Dosya sisteminizin işe yarıyor mu? istediğiniz zaman istediğiniz şeyi bulabiliyor musunuz?
- Kendinizi her evrak aradığınızda nasıl hissediyorsunuz? Bulduğunuz şekli ile memnun musunuz?
- Siz orada yokken, arkadaşlarınız, sorumlu olduğunuz kişiler rahatlıkla istenen verilere ulaşabiliyor mu?
- Çok yoğun ve zor bir gün yaşadığınız zaman bu organize olma şekli sizi hızlı bir şekilde normal halinize döndürebiliyor mu?
Bu soruları kendinize sorduğunuzda çoğunda ya da hepsinde “hayır” cevabını alıyorsanız aslında burada önemli bir değişim fırsatını yakalamış olabilirsiniz. Bu sorular sizin üretken çevreniz hakkında size başlangıçta önemli veriler verecektir.
Üretken bir çevre yaratmak 3 önemli faktörle alakalıdır:
1) Çalıştığınız alanı organize etmek: Çalışma alanınızda hemen kolunuzu uzatarak yetişebileceğiniz neler olmasını istersiniz? En çok neleri, en az neleri kullanıyorsunuz?
2) Bilgiyi ve bilgi akışını organize etmek: Hangi tür bilgiyi arşivleyeceksiniz? Hangi tür bilgide sizden hareket etmeniz bekleniyor ya da hareketiniz gerekiyor? Hangi bilgiyi atıl olduğu için ortadan kaldırmalısınız?
3) Zamanınızı organize etmek: Size verilen her görev için “evet” deme zorunluluğunuz var mı? Hangi görevler ya da projeler için hayır diyebilirsiniz? Günün hangi saatlerini düşünsel hangi saatlerini rutin işlere ayırıyorsunuz.
Üretken bir ortam oluşturmak, onu doğru şekilde anlamak ve bunun devamlılığını kılmak günümüz iş dünyasındaki en dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum.

Bir Koro Bana Takım Çalışması ve Öz Disiplin Hakkında Neler Öğretti?

11091472_10206660691620623_3110389252091156489_n
1 seneyi aşkın bir süredir Gramofon Sanat merkezinin A capella (Türkçe: Eşliksiz – orkestra olmadan sadece insan sesiyle) korosunda bulunuyorum. Koroda amatör olarak çalışıyoruz. Bir kaç arkadaşımız dışında kimsenin direkt olarak müzik ile bağlantılı teknik bir altyapısı bulunmuyor. Neredeyse her yerden, her iş türünden insan koroda var; öğrenciler, öğretim görevlileri, beyaz yakalı çalışanlar, eğitmenler…
Haftada 2 kez çalışmalarımızı yaparken şefimiz Türker Barmanbek bize aslında öz disiplini öğretmeye çalışıyor. Arada sırada tabi ki azarda yediğimiz oluyor :)
Onun haklı uyarılarını şöyle oturup bir düşündüğümde aslında girişimcilik için çok değerli şeyleri korodaki çalışmalar sırasında öğrendiğimi farkettim. Şimdi size şefin yaptığı uyarılar ile bunun takım olma ve iş geliştirmeye nasıl uygulanabileceğini anlatmak istiyorum:
Şefin uyarısı: “Birbirinizi dinleyin! Sesinizin bir çıkması ve öyle tınlaması gerekiyor!”
Takım çalışması için önemi: Eğer bir çıktıya ya da bir hedefe takım olarak ulaşmanız gerekiyorsa herkesin birbirini dinlemesi ve ona göre farklılıklar olsada sonucunda aynı yolda ilerlemesi çok faydalı olacaktır. Elbette koroda da farklı ses rengi olanlar var ama aynı tınıyı birbirimizi dinlediğimiz zaman çıkarabiliyoruz ve tek olduğundan çok daha güçlü oluyor.
Şefin uyarısı: “Taylan koşmaaa!” (besteyi söylerken daha hızlı ya da daha yavaş söyleyenlere yapılan uyarı) :)
Takım çalışması için önemi: İşlerimizi büyütmeye çalışırken bizimle birlikte hareket edenleri mümkün olduğunca senkronize etmek gerekebilir. Bazı takım arkadaşları bir an önce işlerin bitmesini isterken, diğerleri de herşeyin en iyi şekilde bir kerede hallolması gerektiği bu yüzden daha yavaş olunması gerektiği ilüzyonuna kapılabilirler. Ben şahsen pratik ve hızlı hareket etmeyi seven biriyim ama bu yüzden hata yapma oranınında çok çıktığını görebiliyorum. Takımda bu durumu dengeleyen birinin olması çok daha sağlıklı ilerlememizi sağlayabilir.
Şefin uyarısı: – Prova biterken bütün koristler toplanır ve çıkmaya hazırlanır ve şef: “Durun bahar türküsünü söylüyoruz, ses veriyorum!”
Takım çalışması için önemi: Eğer işiniz ile ilgili hazırlıklı olursanız çıkabilecek her krize ya da oluşabilecek her duruma hazırlıklı olursunuz. Bir koro provasının iyi geçmesini anlamanın yolu çıkışta bu tür bir deney yapmaksa bu tür bir çalışma her türlü girişimde ve takım çalışmasında da yapılabilir.
Şefin uyarısı : “Çekme” ya da “düşme” (Bir beste söylenirken başlangıçtaki notası ile devam ederkenki notası arasında fark oluşabiliyor. Bu durumda yapılan uyarıdır) 
Takım çalışması için önemi: Heyecanla başladığınız bir işi sebat ile devam ettirmelisiniz. Tonu düşürdüğünüz anda diğer herkes düşmeye başlayacaktır.
Şefin uyarısı: “Konser günü bütün gün koro birlikte içecek, birlikte yiyecek, birlikte gülecek birlikte ağlayacak” 
Takım çalışması için  önemi: Eğer ekiple birlikte bir hedefe doğru ilerliyorsanız, ekibin daha çok zaman geçirmesi aralarındaki bağların kuvvetlenmesini sağlayabilir. Bunu her zaman yapamasanız bile performans gösterecekleri günlere yakın günlerde mutlaka denemelisiniz.
Daha önce de yine koronun bana liderlik üzerine nasıl ilham verdiği üzerine bir yazı yazmıştım. Buradan ulaşabilirsiniz.

Epostalarınızın Okunmasını Sağlayacak 5 Önemli Öneri

Image credits: https://www.businessmarketingblog.org/wp-content/uploads/2009/07/email-marketing2.jpg

Epostalar biraz eskimiş gibi dursada özellikle iş alanında hala en etkili iletişim araçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan bir çok araştırmada Facebook’ta davet edilen etkinliklerden eposta ile yapılan davetlerin çok daha katılımcı sağladığı görülüyor. Özellikle işiniz için iyi bir eposta kullanıcısı olmak büyük önem taşıyor. Ancak burada iyi bir kullanıcı ile belirtmek istediğim şey en son teknolojileri ve uygulamaları kullanmak değil, epostayı doğru bir içerik ile sunarak mesajınızın karşı tarafa iletilmesini sağlamak. Epostaların %80’den fazlası başlıkları okunduktan sonra silinerek çöp kutusuna atılıyor. Başlıkların etkili yazılması için sizlere uygulaması basit ancak belli bir süre pratikte gerektiren bazı yöntemlerden bahsetmek istiyorum.
1) Sayıların gücünü kullanın: Bu yazının başında da okuduğunuz gibi 5 önemli öneriden bahsediyorum. Sayıları çok daha hızlı algılıyoruz. Bu yüzden eposta konu alanında sayılar doğru şekilde kullanıldığında epostanın açılma olasılığını arttırmış oluyorsunuz. Bu tür içerikler hızlı tüketildikleri için ucu açık başlıkların etkili olmadığını bende bir çok kez deneyimledim. İnsanlara okuyacakları ve ne zaman biteceğini bildikleri numaralı bir liste verdiğinizde kampanyanızı ya da söylemek istediklerinizi çok daha rahat sindirebiliyorlar.
 
2) Soru sorun: Sorular insan zihnini her zaman daha fazlasını öğrenmeye iter. Günlük hayatınızda iletişim kurarken karşınızdakilere onlarla ilgili sorular sorduğunuzda onların daha çok ilgisini çekiyorsunuz. Çünkü kendilerini anlatma fırsatı bulabiliyorlar. Bunu anlatmanın daha basit yolu göstererek olabilir. Şu cümleleri okuyun:
Normal başlık
“Ücretsiz Ekitabımızı yükleyebilirsiniz”
Sorulu başlık:
“Ücretsiz Ekitabımızı nasıl yükleyebilirsiniz?”
Soru sorduğunuz zaman kişi ücretsiz ekitap indirmenin yolunu merak edecek ayrıca bu epostada nasıl buna ulaşacağı konusunda bilgi alacaktır. Yani epostayı okuma ihtimali daha çok artacaktır.
3) İlgi kıvılcımı yaratın: İlgi çekici başlıkların işinizle ya da ürününüzle doğru şekilde ilişkilendirildiğine çok güçlü olacağı kesindir. Bu alan en yaratıcı olunması gereken yerlerden bir tanesidir. Evet belki birazcık yaratıcılık sınırlarınızı zorlayabilirsiniz ancak bunu yaparken aynı zamanda çok keyifli vakit geçirdiğinizi de farkedeceksiniz. Örneğin çocukların yemek yeme problemlerinin anlatıldığı ekitabınızın indirilmesini istiyorsunuz. Eposta başlığınız şu şekilde olabilir:
“Oyun oynayarak çocuğunuzun yemek yeme problemini nasıl çözebilirsiniz?”
Bu başlık iki ilgisiz gözüken konuyu birbiri ile ilişkilendirdiği için okuyan kişide merak uyandırıp açıp okumasını sağlama ihtimali oldukça yüksek olacaktır.
4) Söyleyeceğiniz ne ise en kısa yoldan direkt söyleyin: Bazen en iyi yöntem söylemek istediğiniz şeyi kısaca direkt başlıkta söylemek olabilir.Bunu bir çok ünlü marka zaten yapıyor. Sonuçta epostanızın bütünüyle okunma olasılığı özellikle bir ürün tanıtıyorsanız çok zor gözüküyor. Bunun yerine vereceğiniz mesajı ve bununla ilgili ne istediğinizi belirleyin sonra bunu kısa bir cümle ile nasıl yazacağınızı belirleyin.Örneğin sizden bir eğitim alacak olan müşterinize ikinciyi %50 indirimle vermeyi düşünüyorsanız:
Yanlış başlık: “Bizden eğitim alan müşterilerimize büyük FIRSAT”
Doğru başlık: “Herhangi bir eğitimimizi aldığınızda ikincisi %50 indirimli”
Bu şekilde sizin markanızı ya da ürününüzü bir yerde gördüğümde bileceğim ki sizden eğitim alırsam %50 indirimle ikinci eğitimi alabilirim.
5) Epostanızı kişiselleştirin: Bu aslında yeni bir şey değil. Verdiğim bir çok eğitimde ilk söylediğim şeylerden bir tanesi insanoğlunun en sevdiği kelimenin kendi adı olduğunu belirtirim. Eğer adını söyleyemiyor ya da bilmiyorsanız bu durumda “siz” ya da “sen” de oldukça etkili olacaktır. Bu yüzden eposta başlığınızda sizden çok müşterileriniz ya da epostayı okuyan kişi olmalıdır. Bunu örnek olarak vermek gerekirse;
Kişisel olmayan başlık : “Yeni sezon ürünlerimizde %50 indirim”
Kişisel olan başlık: “31 Ocak’a kadar %50 indirimi hakkınızı kullanabilirsiniz”
Kişisel olan başlıkta daha fazla sahiplenme ve verilen teklifin kişiye daha özel olduğunu göstermek mümkün olabiliyor. Birinci mesajda muğlak kalan %50 indirimin adresi ikinci mesajda çok daha açık ve kişisel olarak belirtilmiş oluyor.

Web Sitenizi Daha Etkili Yapmak İçin 12 Basit Detay

 Bu yazı ICT Media Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır

image credits: http://blog.mag-net.com.tr/wp-content/uploads/2011/07/website-differentiation.jpg

Günümüzde hangi sektörde olursanız, ne yapıyor olursanız olun mutlaka dijital bir iletişim platformunuzun olması gerekiyor. Genellikle bu söylediğinde akla gelen sosyal medya üzerinden kişilerle kurulan iyi iletişim şeklinde algılanyor. Yani dijital platformda etkili iletişimin sadece sosyal medya yoluyla olacağı beklentisi oluşuyor. Bunun yanlış olduğunu söylemiyorum ancak sosyal medyada etkileşimi arttırıcı içerik paylaşmazsanız buradan bir verimlilik elde etmenizde mümkün olmaz.

Kaliteli, okunan, orjinal ve insanların hemen bir şeyleri değiştirmelerini sağlayan içerikler; web siteleri yolu ile sağlanabiliyor. Sonuçta amaç dikkat çekip harekete geçmeyi sağlamaksa bazı önemli detaylara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle web sitesine giren bir çok kullanıcının göz taraması sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum:

1) Başlıklar, fotoğraflardan önce ilgi çekiyor: Bu biraz süpriz gibi gelsede yapılan araştırmalar özellikle sayfanın sol üst köşesindeki başlıkların dikkat çektiğini gösteriyor.

2) Kullanıcılar başlıkların sadece 1-2 kelimesini okuyup devamına karar veriyor: Bunun anlamı en heyecanlı kelimelerinizi ilk 3 kelime içine koymanın sizin için daha etkili olacağıdır.

3) Kullanıcılar diğer başlıklar için sayfanın sol tarafına bakıyorlar: Araştırmanın başka bir sonucu da aslında bir önceki ile bağlantılı olarak gerçekleşiyor. Başka başlıklar verdiğiniz zaman yine en doğrusu sayfanın ortasına değil soluna doğru bunları yerleştirmek olabilir.

4) Başlığınız ilgiyi 1 saniyeden kısa sürede çekmek zorunda: Dikkat edersiniz başlığın ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı daha ortaya çıktı. Bu yüzden ağdalı kelimeler kullanmak yerine varmak istediğiniz nokta konusunda çok direkt olmanızı öneriyorum.

5) Küçük fontlar daha yakın okuma sağlıyor: Bu sonucun kendi içinde mantığı küçük font için daha çok yaklaşmak ve dikkat etmek gerektiği yönündedir. Ancak bu sayfanızı görünmeyecek kadar küçültün demek anlamına gelmiyor. Sadece eğer daha teknik bir bilginin daha ayrıntılı okunmasını istiyorsanız fontları çok büyük yapmamanızı öneriyorum.

6) Sayfa navigasyonu için sayfanın üst kısmı en uygun yer: Web sitesinin içerisinde değişik yerleri ziyaret etmek istediğinizde kullanıcıların en kolay bulduğu yer web sitesinin üstü şeklinde gerçekleşmiş. Sayfa navigasyonunu da mümkün olduğunca anlaşılır ve basit yapmanız gerekiyor.

7) Kısa paragraflar okumayı kolaylaştırıyor: Eğer çevrimiçindeyseniz bir roman gibi uzun paragraflar yazmanın anlamı yok.

8) Açıklayıcı paragraflar içeriğin daha çok okunması sağlıyor: Açıklayıcı paragraf başlığın hemen altında biraz daha küçük bir fontla yazılan ve anlatılan içeriğin çok kısa özetini yapan paragraftır. Yıllardır gazetecilerin içeriklerinde kullandığı bu aracı sizde web sitenizde içerik üretirken kullanabilirsiniz.

9) Reklam konumlandırmasını en çok çalıştığı yerler sol ve üst kısımlar: Eğer sitenizde bir etkinlik duyuracak ya da bir ürün/hizmeti ön plana çıkaracaksınız en doğru yerler üst kısım ve sol kısım gözüküyor.

10) Reklamların en doğru durduğu yer en popüler olan içeriğinizde gözüküyor: Eğer popüler ve çok okunan bir başlığınız ya da sayfanız varsa bu içeriğin arasında reklam ya da duyuru en iyi şekilde gözükebiliyor.

11) Kullanıcılar grafik tabanlı reklama göre metin tabanlı reklamları daha çok okuyor: Bunu ilk gördüğümde bende çok şaşırdım. Ancak buradan çıkan sonucun doğru yorumu söyleceğiniz şeyi çok allayıp pullamadan söylemek. Anlatmanız gereken şey teknik bir şeyse mutlaka yine grafiklere ihtiyacınız olacaktır.

12) Çoklu ortam(video,foto ve animasyon) özellikle teknik tabanlı şeyleri anlatmak için çok uygun gözüküyor: Eğer ürün ya da hizmetiniz teknik veya ilk bakışta anlaşılmayacak şeyler içeriyorsa mutlaka animasyon ya da video gibi bir içerik yaratmalısınız. Bunun hem anlaşılması kolay hem de etkileşimi çok daha fazla oluyor.

Girişimcilerin Başarılı Olması İçin Geçmeleri Gereken 5 Aşama

Bu yazı ICT media dergisi Aralık sayısında yayınlanmıştır.

image credits: http://www.theemotionmachine.com/wp-content/uploads/success-environment.jpg

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yaklaşık olarak 3 aydır “Uygulamalı Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi” dersini veriyorum. Girişimciliğin sadece uygulamada değil, zihin yapısının doğru anlaşıldığı takdirde ülke ekonomisine çok büyük katkı vereceğine inanıyorum. Yani dersi hadi bakalım gençler iş kursun diye vermiyoruz. Dersi öğrencilere girişimci zihin yapısını doğru şekilde aktarmak, bir problemi belirleyip buna fikir üretip daha sonrasında bunu nasıl alınabilir bir ürüne çevirebilecekleri konusunda egzersizlerle yardımcı oluyoruz. Bu dersin temeli aslında girişimci zihin yapısının 5 aşamasına dayanıyor:

1) Sorumluluk al
2) Harekete geç
3) Başarısız ol
4) Öğren
5) Geliştir

Bu 5 aşama sırasıyla değerlendirildiğinde bana göre Türkiye’de çok önemli bir eksiğe de işaret ediyor. 100’den fazla girişim 70’den fazla firma ile birebir yaptığım çalışmalarda her zaman herkesin niyetlerinin son derece iyi olduğunu, çalışmaya hazır olduğunu hatta bunun için elinden geleni yaptığını ancak çoğu zaman başarısız olunduğunu gördüm. Bunun en büyük sebebinin yukarıda bahsettiğim zihin yapısı aşamalarının doğru anlaşılmamasından ileri geldiğini düşünüyorum. Bunları kısaca inceleyecek olursak:

Sorumluluk al: Eğer herhangi bir konuda ilerleme kaydetmek ve sonuca varmak istiyorsak ilk yapmamız gereken yaklaşımla ilgili olan sorumluluk almadır. Aslında bunu basit bir örnekle açıklayabiliriz; Bir arkadaşınıza yemeğe gittiniz 10 kişilik kalabalık bir grupsunuz, etrafın toplanması ve bulaşıkların yıkanması gerekiyor. Böyle durumlarda genellikle herkes sorumluluğu birbirine atıp evden ayrıldığı için bütün iş bir kişinin üzerine yükleniyor. Bu tipik durumu hem iş aleminde hem de girişimlerde çok fazla gördüm. Önce bir yaklaşım olarak durumu kavramalı bir sorumluluğu almalıyız. Eğer yapılacak şey kendimizle ilgili ise mutlaka bunun bir parçasından tutacak sorumluluğu hissetmeliyiz.

Harekete geç: Sorumluluğu hissetmek hiç bir işi sonuçlandırmaya yetmiyor. Birinin kalkıp ilk tabağı mutfağa götürmesi gerekiyor. Yani istediğimiz kadar sorumluluk alıp zihnimizde planlama yapabiliriz ancak ilk adımı atmadığımız sürece zamanla üzerimizde oluşan duygusal yük bir hareket etmemizi güçleştirecektir.

Başarısız ol: Kültürümüzde en zor kabul edilen olgulardan bir tanesi başarısızlıktır. Halbuki sadece girişimciliğin değil herşeyin özünde başarısızlık vardır. Büyük şair ve düşünce adamı Atilla İlhan ünlü şiiri “Ayrılık Sevdaya Dair”’de ayrılığın acı olduğunu ancak bununda aslında sevmenin yani o sürecin içinde olduğunu anlatmıştır. Başarısızlıkta girişimcilik gibi bir çok sürecin temelinde yatan ve özünde olan bir olgudur.

Öğren: Sürekli olarak başarısız olup, etrafımızda kontrolümüz altında olmayan, herkese, herşeye tepki gösterebiliriz. Başarısızlığımızın sebeplerini dışarda arayarak kendimize bahaneler üretebiliriz. Bu tür bir sorumluluğu dışarı atfetmek yerine durumu iyi analiz edip nelerin eksik olduğunu anlamak ve bunları nasıl düzelteceğimiz üzerine düşünmek, düşündüklerimizi kağıda dökmek bizi başarısız olsak bile hiç zaman kaybetmeden tekrar işimizi yolumuza koymamızı sağlayacaktır.

Geliştir: Öğrenmek tek başına oldukça rahatlatıcı olabilir. Ancak öğrenmenin verdiği rahatlığa kapılarak işimizi geliştirecek uygulamaları yapmazsak ve onu bir adım ileri götürmezsek bundan önceki 4 aşamada boşa gidecektir. Olduğumuz yerden bir adım daha ileride olmanın yolu öğrenilenlerin uygulanmasından geçmektedir.